Teknologiatuotteet

Sunda tarjoaa englannin kielen analyysiin pohjautuvia teknologiatuotteita, joita voit integroida omaan järjestelmääsi prosessoimaan lingvististä informaatiota. Alla on lyhyt kuvaus tuotteista sekä demo, joka visualisoi niiden toimintaa.

1. Englannin kielen jäsennin

Tuottaa syötetyn virkkeen jäsennyspuun dependenssiteoriaa käyttäen. Kullekin sanalle näytetään sen perusmuoto, sanaluokka ja relaatio jäsennyspuussa.

2. Englannin sanamuotojen tunnistin

Tunnistaa virkkeestä yksikäsitteiset sanamuodot. Kunkin sanan sanaluokka ja perusmuoto näytetään. Tunnistus voidaan tehdä myös niin, että myös yleiset kiinteät fraasit (idiomit ja termit) näytetään.

Kokeile demoa

Syötä englanninkielinen virke, valitse toiminto ja napsauta 'Suorita':

Toiminto: