Työkalut

Sunda tarjoaa erikoistuneita työkaluja asiakkaille, jotka haluavat kehittää luonnollisen kielen prosessoreja omiin käyttötarkoituksiinsa.

1. Konekääntimien kehitystyökalu

Työkalun avulla yhteistyökumppani voi rakentaa sääntöpohjaisesti konekääntimiä uusille kielipareille. Sundan englanti-suomi-käännin on rakennettu tällä työkalulla. Englanti-lähtökielisille kääntimelle on tarjolla valmiina sisäänrakennettu englannin kielen analyysi.

2. Luonnollisen kielen muunnin

Työkalun avulla voidaan kehittää ohjelmia, jotka muuntavat luonnollisen kielen lauseita XML-tulosteeksi tai formaaleiksi operaatioiksi. Muunnos toteutetaan kirjoittamalla lingvististen sääntöjä, jotka suoritetaan ennalta määritetyn algoritmin mukaisesti. Mahdollisia käyttökohteitä ovat mm. puheohjatut järjestelmät. Englannin kielen muuntimille on tarjolla valmiina englannin analyysi.

Kielellinen kehitysympäristö

Yllä mainitut työkalut perustuvat Sundan kielelliseen kehitysympäristöön, joka tarjoaa kehittäjälle joustavan tavan kirjoittaa ja korjata sääntöjä sekä tutkia muunnosten vaikutuksia. Ympäristö kertoo kehittäjälle, mitkä säännöt ovat lauenneet ja mikä niiden vaikutus on ollut testivirkkeen käännökseen. Tämä tukee käännöslaadun monotonista parantamista.

Kehitysympäristön runkona on Windows-ohjelma, jonka avulla koko kielellinen kehitystyö voidaan tehdä integroidun graafisen käyttöliittymän alla. Se sisältää seuraavat pääkomponentit:

  • Sääntöeditori. Työkalu strukturaalisten ja leksikaalisten säännöstöjen selaamiseen sekä sääntöjen kirjoittamiseen. » näytä kuva
  • Sanastoeditori. Työkalu perussanaston, termistöjen sekä kiinteiden fraasien (kiteymien) lisäämiseen ja muokkaamiseen. » näytä kuva
  • Trace. Näyttää yksityiskohtaisesti käännösprosessin aikana suoritetut säännöt ja operaatiot sekä virkkeen dependenssipuun. » näytä kuva
  • Sääntökäännin. Muuntaa tekstimuotoiset säännöt käännösmoottorin ymmärtämään binääriseen muotoon.
  • Vertailuajo. Vertailuajo näyttää muutokset referenssivirkkeiden käännöksissä, minkä avulla voidaan tarkkailla käännöslaadun kehitystä ja havaita mahdolliset taantumat.

Ota yhteyttä meihin, mikäli olet kiinnostunut yhteistyöhankkeista uusien kääntimien tai luonnollisen kielen muuntimien kehittämiseksi.